آب های نیلگون، قایق ها و کشتی های تجاری و تفریحی، ماهیگیران خسته اما دلشاد از کار روزانه، ساحل آفتابی و از همه مهم تر امکانات رفاهی و تفریحی برای گردشگران، کیش را به یکی از مقاصد پرطرفدار برای مسافران داخلی و خارجی در ایران بدل کرده است.سالانه...

بستن منو