سفر به اروپاتور های اروپایی متنوع با شید گشت شهر ابرکوه مرکز شهرستان ابرکوه در 154 کیلومتری جنوب‌غربی شهر یزد، در استان یزد واقع است. این شهر در حاشیه کویر…

بستن منو