شهربادگیر ها که در قلب ایران جای گرفته است ، همیشه مورد توجه گردشگران ایرانی و غیر ایرانی قرار گرفته تا جایی که این شهر در سال 1396 در یونسکو…

هیجان انگیز ترین مقصد گردشگری در ایران است. این شهر با داشتن معماری هنرمندانه و هوشمندانه در دل کویر، داشتن سنت ها و عقاید مختلف در طول تاریخ و همچنین طبیعت بسیار شگفت انگیز توانسته است به قطب گردشگری در ایران تبدیل شود. این شهر زیبا که در دل کویر قرار...

مناطق کویری ایران که قسمت های وسیعی از کشور ما را تشکیل می دهند از زمان های بسیار دور به وسیله اولین تمدن های تاریخ به عنوان محل سکونتی امن مورد استفاده قرار گرفته اند. از این رو مردمان این تمدن ها سعی کرده اند در طول تاریخ زیست خود، همزیستی...

بستن منو